Τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών αποτελούν ευκαιρία για την Ελλάδα

Η ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών υποδομών στις μεταφορές, στην ενέργεια και τα ψηφιακά δίκτυα συνιστά κρίσιμο πυλώνα για την επανεκκίνηση της ανάπτυξης, τόσο για την ευρωζώνη όσο και για τις χώρες εκτός αυτής. Ο σχεδιασμός αυτός, υπό την καθοδήγηση του αντιπροέδρου της Κομισιόν και επιτρόπου με αρμοδιότητα τις μεταφορές Σιμ Κάλας, πρέπει να αξιοποιηθεί άμεσα από την Αθήνα, κυρίως σε ό,τι αφορά τον εκσυγχρονισμό λιμένων και σιδηροδρόμου, εκτιμούν κοινοτικές πηγές.

Μάλιστα, με την ευκαιρία της επίσκεψής του στη Θεσσαλονίκη, σήμερα, όπου και θα είναι βασικός ομιλητής στο συνέδριο του Economist, του οποίου χορηγός επικοινωνίας είναι «Η Ναυτεμπορική» και το naftemporiki.gr, ο επίτροπος για τις Μεταφορές ανέπτυξε τις θέσεις του στη «Ν», τονίζοντας:

«Σε περιόδους οικονομικών δυσκολιών οι μεταφορές μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην αναζωογόνηση της ανάπτυξης. Κορυφαία προτεραιότητά μας είναι η ολοκλήρωση του πανευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών. Στρατηγικές επενδύσεις στο δίκτυο αυτό θα μας επιτρέψουν να αποσυμφορήσουμε συγκοινωνιακούς κόμβους, να οικοδομήσουμε τους απαραίτητους ελλείποντες κρίκους που καθιστούν τις ευρωπαϊκές μεταφορές “εξυπνότερες”, ασφαλέστερες και αποδοτικότερες. Πολίτες και επιχειρήσεις θα συνδέονται καλύτερα και το κόστος μεταφορών θα μειωθεί. Η ευρωπαϊκή οικονομία θα γίνει πιο αποδοτική και η ανάπτυξη βιώσιμη. Και ας μην ξεχνάμε ότι η κατασκευή υποδομών γεννά από μόνη της σημαντικά οικονομικά πλεονεκτήματα και βοηθά στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης». Ο σχεδιασμός του νέου πανευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, προσθέτει ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, λαμβάνει σοβαρά υπόψη ότι όλα τα κράτη-μέλη και οι περιφέρειές τους καλύπτονται επαρκώς από το δίκτυο, διασφαλίζοντας ότι οι προσπάθειες επικεντρώνονται όπου υπάρχει η υψηλότερη προστιθέμενη αξία σε επίπεδο Ε.Ε. «Δεν έχουμε πλέον την πολυτέλεια να επενδύουμε αποσπασματικά σε αυτοκινητόδρομους, σιδηρόδρομους και υδάτινες οδούς που αρχίζουν και τελειώνουν στο πουθενά. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι επενδύσεις αλληλοενισχύονται. Γι’ αυτό και θα έχουμε συντονιστές για καθέναν από τους 10 διαδρόμους του βασικού δικτύου. Θα υπάρχουν σαφή χρονοδιαγράμματα για την ολοκλήρωση των δικτύων. Αυτό θα προσφέρει τόσο στην Επιτροπή όσο και στα κράτη-μέλη έναν ξεκάθαρο στόχο για να εργαστούν από κοινού. Ειδικότερα για τους σιδηρόδρομους, κοινά πρότυπα διαλειτουργικότητας και διαχείρισης της κυκλοφορίας θα εξασφαλίσουν ότι τα τρένα δεν θα σταματούν στα σύνορα. Παράλληλα, θα δώσουμε έμφαση στην αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών για ένα ασφαλέστερο, εξυπνότερο και βιώσιμο μεταφορικό σύστημα».

«Στις δράσεις που έχουν προβλεφθεί από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μεγαλύτερη δυνατή απορρόφηση των προβλεπόμενων κοινοτικών πόρων που παρέχει το νέο νομοθετικό πλαίσιο των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών (ΔΔM)», σημειώνει ο κ. Κάλας, «περιλαμβάνεται η πραγματοποίηση ενημερωτικών επισκέψεων και επαφών εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής με αρμόδιους φορείς υλοποίησης και δυνητικούς δικαιούχους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στις χώρες της Συνοχής».

Επισημαίνει, ωστόσο, ότι «κατά την προετοιμασία του προγραμματισμού της πολιτικής Συνοχής για την περίοδο 2014-2020, πρέπει να πληρούνται οι εκ των προτέρων όροι, μεταξύ άλλων και για τις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών. Αυτοί οι εκ των προτέρων όροι πρέπει να πληρούνται κατά την ημερομηνία υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων και, ενδεχομένως, των συμφωνιών εταιρικής σχέσης. Επίσης, οι εκ των προτέρων όροι για τις μεταφορές απαιτούν τον καθορισμό ενός συνολικού σχεδίου μεταφορών, συμπεριλαμβανομένης μιας σειράς λεπτομερών, ώριμων και εφικτών έργων, τα οποία θα αξιολογηθούν με συντονισμένο τρόπο από τις υπηρεσίες της Επιτροπής».

Mάλιστα, όπως αναφέρει, «η κατάρτιση ενός σχεδίου μεταφορών μπορεί να λάβει στήριξη από την τεχνική βοήθεια και, σε ειδικές περιπτώσεις, από το Jaspers. Το Jaspers αποτελεί μέσο ειδικής στήριξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής), της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) και του Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW). Πρόκειται για ένα μέσο παροχής τεχνικής βοήθειας σε συγκεκριμένα κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων και την Ελλάδα, για την προετοιμασία μεγάλων έργων υψηλής ποιότητας, τα οποία θα συγχρηματοδοτηθούν από τα ευρωπαϊκά ταμεία. Συγκεκριμένα, προσφέρει ανεξάρτητες συμβουλές προκειμένου να δώσει στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα να προετοιμάσουν μεγάλα έργα υποδομής με καλύτερο τρόπο».

Προτάσεις της Ε.Ε.

Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο του 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τις προτάσεις της για «ένα πακέτο ανάπτυξης ολοκληρωμένων ευρωπαϊκών υποδομών». Σε αυτό σημείωνε μεταξύ άλλων ότι «η χρηματοοικονομική κρίση έχει επαναφέρει το ενδιαφέρον για την ανάγκη επενδύσεων στις υποδομές». «Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης», πρόσθετε, «οι στοχευμένες επενδύσεις στην κατασκευή ή στον εκσυγχρονισμό υποδομών έχουν αποτελέσει σημαντικό κομμάτι των σχεδίων ανάκαμψης, τόσο στο επίπεδο της Ε.Ε. όσο και των κρατών-μελών, ως ένας τρόπος ενίσχυσης της ζήτησης».

Πηγή: www.naftemporiki.gr

137 Syngrou Ave. N. Smyrni 171 21, Athens - Greece +30 210 9317941-2 +30 210 9317940

Βody representing international forwarding and logistics services enterprises.

Ordinary member of Hellenic Federation of Enterprises

Ordinary Member of FIATA

Ordinary Member of Permanent Logistics Committee

 

 

Newsletter

Enter your email to join our mailing list!

IFFAG&L

ASSOCIATION

OF INTERNATIONAL

FREIGHT FORWARDERS

& LOGISTICS ENTERPRISES

OF GREECE

This site uses cookies to provide users with the best experience. By selecting 'acceptance' you consent to the use of 'cookies'.